خانه / ۱۳۹۶ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت

خبر داغ

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهان با تحلیل بزرگ داده‌ها

خبر جدید

[ad_1]   امروزه، هر بار که آنلاین می‌شویم‌، هربار که گوشی‌های هوشمند مجهز به GPS را با خودمان حمل می‌کنیم، هربار که از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت با دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی زمانی که خرید می‌کنیم، در اصل دیتای جدید تولید می‌کنیم. بهتر است بگوییم هر …

توضیحات بیشتر »

تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت

خبر جدید

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهان با تحلیل بزرگ داده‌ها

خبر جدید

[ad_1]   امروزه، هر بار که آنلاین می‌شویم‌، هربار که گوشی‌های هوشمند مجهز به GPS را با خودمان حمل می‌کنیم، هربار که از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت با دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی زمانی که خرید می‌کنیم، در اصل دیتای جدید تولید می‌کنیم. بهتر است بگوییم هر …

توضیحات بیشتر »

تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت

خبر داغ

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهان با تحلیل بزرگ داده‌ها

خبر جدید

[ad_1]   امروزه، هر بار که آنلاین می‌شویم‌، هربار که گوشی‌های هوشمند مجهز به GPS را با خودمان حمل می‌کنیم، هربار که از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت با دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی زمانی که خرید می‌کنیم، در اصل دیتای جدید تولید می‌کنیم. بهتر است بگوییم هر …

توضیحات بیشتر »

تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت

خبر تازه

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهان با تحلیل بزرگ داده‌ها

خبر داغ

[ad_1]   امروزه، هر بار که آنلاین می‌شویم‌، هربار که گوشی‌های هوشمند مجهز به GPS را با خودمان حمل می‌کنیم، هربار که از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت با دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی زمانی که خرید می‌کنیم، در اصل دیتای جدید تولید می‌کنیم. بهتر است بگوییم هر …

توضیحات بیشتر »

تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت

خبر داغ

[ad_1] خبرگزاری ایسنا: برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از ۲ هزار دستگاه …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهان با تحلیل بزرگ داده‌ها

خبر داغ

[ad_1]   امروزه، هر بار که آنلاین می‌شویم‌، هربار که گوشی‌های هوشمند مجهز به GPS را با خودمان حمل می‌کنیم، هربار که از طریق رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت با دوستانمان ارتباط برقرار می‌کنیم و حتی زمانی که خرید می‌کنیم، در اصل دیتای جدید تولید می‌کنیم. بهتر است بگوییم هر …

توضیحات بیشتر »