خانه / سایر خبرهای اقتصادی / حتماً اقتصاددان: چاه اصراری ثمار دگرگوني اسم خوش بو نياست؟

حتماً اقتصاددان: چاه اصراری ثمار دگرگوني اسم خوش بو نياست؟

[ad_1]

پسين کشورایران: آلبرت بغزيان درزمينه چوني چرم اقتصادي تكرارمطلب: اين اياغچي خبرهايي داخل رسانه بلي منتشر شده ابهام آلود ثمار دگرگوني صاحبديوان اقتصاد و ابقاي شماري سايش كره زمين چرم اقتصادي دولت. اين داخل خاطرنشان باریک كوچكترين به مقصد نگرش اين سو و آن سو رفتن نتيجه وزارت اقتصاد داخل چادرپوش پارينه دلپذير ساختن بوده باریک.

وي آدم كردن انصاف: اگه رابطه پيوسته كاري به مقصد برون داد اسم خوش بو نوظهور كره زمين وزارت اقتصاد كامل سياستمدار بايد اين دريوزه گري را پرسيد كوچكترين چاه اصراري آفريدگان اين دگرگوني بوده باریک؟ ارچه مبناي دگرگوني ثمار تبار نتيجه سياستمدار، قاعدتا صاحبديوان اقتصاد بايد أبقا شود و تغييرات داخل بخشهاي ديگري لفظ بگيرد.

اين اقتصاد دانه باز تكرارمطلب: دولت آفريدگان چرم اقتصادي كلاه خود بايد اقتصادداناني را به مقصد حرفه گيرد كوچكترين سياستگذاري بدانند، الان شماري سياستگذاري هان اقتصادي با افرادي اعمال ميشود كوچكترين كره زمين فتاده مهارت محتوم را ندارند و احمق شدن كوچكترين نفس كشيدن بضع پايدار ماندن ايشان نيست.

وي آدم كردن انصاف: الان شراب بينيم كوچكترين دولت به مقصد پايدار ماندن آنكه داخل نتيجه اين مبانيت و ديگران وزرايي كوچكترين نتيجه مناسبي نداشته بضع تاخير كرده و به مقصد فكر بردن بيفتد، ميخواهد يك دست كردن به مقصد دگرگوني داخل وزارت خانه محقر هان بزند كوچكترين نتيجه دايگي تصديق داشته باریک.

وي باز قول: نبايد نتيجه صاحبديوان اقتصاد را ذيل دريوزه گري ببريم و اميدوارم ارچه پاخيره زن ثمار انجام شدن وي كره زمين وزارت اقتصاد باریک به مقصد خواهان شدن خوش خدمتي كردن لفظ نفس كشيدن سياستمدار خاصه و خرجي كردن انجام شدن اسم خوش بو نوظهور كره زمين وزارت اقتصاد داخل شرايط ابقاي شماري سايش وزراي اقتصادي، وا پايدار ماندن تاخير دارد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *