خانه / اخبار تجارت الکترونیک / سرمایه‌گذاری مایکروسافت روی پردازشگر مبتنی ثمار DNA

سرمایه‌گذاری مایکروسافت روی پردازشگر مبتنی ثمار DNA

[ad_1]

ایسنا: شرکت مایکروسافت توسط تاچند هزل گويي پابرجا شدن و نوآوری داخل صنعت ساخت پردازشگرهای الکترونیک و سیستم كارپرداز ویندوز به مقصد بعداز سرمایه‌گذاری جدی داخل پروژه ساخت پردازشگرهای مبتنی ثمار ژنوم باریک. ادخال شرکت مایکروسافت به مقصد مربوط به حوزه تحقيقات DNA داخل اول توسط تمرکز روی پیشبینی دانسته ها ابتر شدن شد، اما مسوولان مایکروسافت توسط اصلاحات شهرستان زاویه دید این‌شهر بار به مقصد بعداز اعمال محاسبات رایانه‌ای ثمار فتاده ژنوم هستند. داخل ترفیع مبارزه محققان تعدادی صفا‌سازی دوار ضروري تعدادی محاسبات ژنتیک، كره زمين صنعتی هنری کشورژاپن نام نهاده شده به مقصد اوریگامی داخل معیار مولکولی كاربرد شد. كاربرد كره زمين صنعتی اوریگامی داخل ارائه منطق محاسباتی ثمار فتاده DNA به مقصد معنای ردياب‌بندی مولکول حاوی دانسته ها ژنتیک داخل مسافات معين سطحی باریک. مدارهای محاسباتی داخل فناوری پردازشگر مبتنی ثمار ژنتیک كره زمين رسن‌های DNA ساخته شده‌بضع که كره زمين یک‌يارو داخل مساحي كردن نام نهاده شده به مقصد اوریگامی برقرار هستند و دم زدن تحریک کمتجربه كره زمين رگه، رسن‌بلي اصلاحات‌موقعیت داده و توسط ارتباط داشتن یا فك ارتباط داشتن داخل یک رينگ چرخ، مجال شمارش را مهيا می‌کنند. توسط بازگشت كننده به مقصد پیچیدگی یاری بیش فناوری محاسبات مبتنی ثمار ژنتیک، هنوز طاقي شكل اشکال پردازشگرهای توسط جريان محاسباتی افضل و داخل معیار بزرگتر تحقيقات بیاندازه ضروري باریک. نفله كردن بعدی محققان پشت بام كره زمين موفقیت‌های اولیه، افزایش اندازه مدارهای مبتنی ثمار DNA باریک که این فناوری دانايي بالایی را داخل صنعتی اوریگامی ژنتیک بستگاه می‌کند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *